Wat bedoelen we met monocultuur? Wat motiveert identitaire of nationalistische monocultuurbewegingen die hun samenleving niet pluralistisch kunnen of willen beschouwen, niet alleen in de context van Europa maar ook wereldwijd? Kunnen we positieve of zelfs emancipatorische ambities van de monocultuur situeren? Kan een cultureel homogene maatschappij ook inclusief en transformeerbaar zijn? Wat bevindt er zich in de marge van de monocultuur, en wat wordt er niet getolereerd? Wat kan de positie van kunst zijn binnen de context van de monoculturele ideologie? Of hoe zou kunst er onder de monoculturele ideologie uit kunnen zien wanneer ze tot haar logische eindpunt wordt gevoerd? 

PUBLICATIES

De tentoonstelling MONOCULTURE | Een recent verhaal omvat een E-book, die gratis kan worden gedownload. Het is ook beschikbaar in een Nederlandstalige versie. Het boek kan hier worden gedownload.

 


Valiz Book Projects bracht onlangs deze publicatie uit die thematisch naadloos aansluit bij onze tentoonstelling MONOCULTURE | Een recent verhaal.

In The Aesthetics of Ambiguity: Understanding and Addressing Monoculture betogen Pascal Gielen en Nav Haq, curator van de tentoonstelling, dat multiculturalisme paradoxaal genoeg gebaseerd is op monocultureel denken. De publicatie verkent deze paradox door monocultuur in verschillende hedendaagse contexten te onderzoeken.

Bestellen kan via volgende link: https://www.valiz.nl/pu…/the-aesthetics-of-ambiguity-nl.html