Wat bedoelen we met monocultuur? Wat motiveert identitaire of nationalistische monocultuurbewegingen die hun samenleving niet pluralistisch kunnen of willen beschouwen, niet alleen in de context van Europa maar ook wereldwijd? Kunnen we positieve of zelfs emancipatorische ambities van de monocultuur situeren? Kan een cultureel homogene maatschappij ook inclusief en transformeerbaar zijn? Wat bevindt er zich in de marge van de monocultuur, en wat wordt er niet getolereerd? Wat kan de positie van kunst zijn binnen de context van de monoculturele ideologie? Of hoe zou kunst er onder de monoculturele ideologie uit kunnen zien wanneer ze tot haar logische eindpunt wordt gevoerd? 

MONOCULTURE - ARTWORKS

Img 4072kop crop2
Marilyn Monroe (Marilyn) - Reversal Series,
Andere

Eind jaren 1970 ving Warhol aan met zijn reeks Reversals and Retrospectives, waarin enkele van zijn bekendste beelden werden gerecycled. Warhol gebruikte en herbruikte beelden naar believen. Hij had een postmoderne benadering, waarbij hij speelde met de noties 'hoge' en 'lage' cultuur, en bestaande beelden voorzag van nieuwe ideeën en perspectieven. Het werk Marilyn Monroe (Marilyn) uit de Reversal Series gebruikt een van zijn iconische beelden, namelijk dat van Marilyn Monroe. Warhol probeerde de glamour van faam en beroemdheid te weerspiegelen door portretten te maken van enkele van 's werelds bekendste mensen, van Mao tot Monroe. Het 'oppervlak' van zijn beelden maakte deel uit van deze kritische reflectie op de oppervlakkigheid van het fenomeen en op de visuele cultuur die het ondersteunt. Hier ziet Marilyn Monroe er akelig uit, gezien het beeld in negatief is, wat de donkere keerzijde van faam evoceert.