Wat bedoelen we met monocultuur? Wat motiveert identitaire of nationalistische monocultuurbewegingen die hun samenleving niet pluralistisch kunnen of willen beschouwen, niet alleen in de context van Europa maar ook wereldwijd? Kunnen we positieve of zelfs emancipatorische ambities van de monocultuur situeren? Kan een cultureel homogene maatschappij ook inclusief en transformeerbaar zijn? Wat bevindt er zich in de marge van de monocultuur, en wat wordt er niet getolereerd? Wat kan de positie van kunst zijn binnen de context van de monoculturele ideologie? Of hoe zou kunst er onder de monoculturele ideologie uit kunnen zien wanneer ze tot haar logische eindpunt wordt gevoerd? 

MONOCULTURE - ARTWORKS

Cat grand bouquet
Grand Bouquet II, 2020

Najds recente Botanical National Amalgamation Project observeert officiële, nationale esthetica's van natiestaten wereldwijd. In het bijzonder wordt gekeken naar het fenomeen van nationale bloemen – wanneer een natiestaat één botanische soort kiest als symbool van nationaliteit en trots. Meestal is de bloem er één die in het land zelf wild in de natuur  voorkomt. Maar zoals vaak het geval is in de natuur, zijn tal van soorten gemigreerd of werden ze van elders geïntroduceerd. En toch wordt de bloem gezien als een embleem dat  geworteld is in een plek, en ook als een teken van de innerlijke schoonheid van die plek. Grand Bouquet II (2020) is geïnspireerd op de historische Vlaamse meester Jan Bruegel de Oude, en verwijst specifiek naar zijn schilderij Bloemen in een houten vat (1606-1607). Najds schilderij heeft dezelfde afmetingen als dat van Bruegel. Ze gebruikte Photoshop om elke bestaande 'nationale' bloem in Breugels beeld op te nemen – vandaag zijn dat er in totaal 128 (niet elke natie heeft een officiële bloem). De bloemen werden geschilderd in een fotorealistische stijl, zoals Najd die gedurende meerdere jaren in haar praktijk heeft ontwikkeld. Elke individuele bloem wordt minutieus weergegeven, in volle bloei, waardoor haar natuurlijke schoonheid wordt vastgelegd. In plaats van op zichzelf te staan, vormen ze een duidelijke eenheid, samen zijn ze misschien zelfs meer dan de som van hun delen. Deze eenheid kan worden gezien als een meditatie op het idee van de onderlinge afhankelijkheid van culturen en naties, niet alleen historisch gezien, maar ook onder de hedendaagse globaliseringscondities