Wat bedoelen we met monocultuur? Wat motiveert identitaire of nationalistische monocultuurbewegingen die hun samenleving niet pluralistisch kunnen of willen beschouwen, niet alleen in de context van Europa maar ook wereldwijd? Kunnen we positieve of zelfs emancipatorische ambities van de monocultuur situeren? Kan een cultureel homogene maatschappij ook inclusief en transformeerbaar zijn? Wat bevindt er zich in de marge van de monocultuur, en wat wordt er niet getolereerd? Wat kan de positie van kunst zijn binnen de context van de monoculturele ideologie? Of hoe zou kunst er onder de monoculturele ideologie uit kunnen zien wanneer ze tot haar logische eindpunt wordt gevoerd? 

MONOCULTURE - ARTWORKS

Grosz cat 2454.001
Der Schriftsteller Walter Mehring,

Georg Grosz (1893-1959) was een Duitse kunstenaar die bekend stond om zijn levendige en satirische karikaturen van het Berlijnse leven tijdens het interbellum, een bewogen periode in de Duitse en Europese geschiedenis. Grosz, een prominent lid van de Berlijnse Dada-Sektion tijdens de Weimarrepubliek, en wiens werk tot de nieuwe zakelijkheid wordt gerekend, was anti-nazi en verliet Duitsland kort voordat Hitler aan de macht kwam. Dit is een portret van een vriend van hem, de schrijver Walter Mehring, een van de gerenommeerdste satirische Weimar-auteurs. Grosz' geschriften werden verboden tijdens de nazidictatuur, en zijn boeken verbrand tijdens de beruchte boekverbranding van 1933. Grosz werd vervolgd en vluchtte uit Duitsland. Op het portret zien we Mehring die in een stoel zit te roken, weemoedig in de verte starend, met achter hem een scène van oorlog en verwoesting.