Wat bedoelen we met monocultuur? Wat motiveert identitaire of nationalistische monocultuurbewegingen die hun samenleving niet pluralistisch kunnen of willen beschouwen, niet alleen in de context van Europa maar ook wereldwijd? Kunnen we positieve of zelfs emancipatorische ambities van de monocultuur situeren? Kan een cultureel homogene maatschappij ook inclusief en transformeerbaar zijn? Wat bevindt er zich in de marge van de monocultuur, en wat wordt er niet getolereerd? Wat kan de positie van kunst zijn binnen de context van de monoculturele ideologie? Of hoe zou kunst er onder de monoculturele ideologie uit kunnen zien wanneer ze tot haar logische eindpunt wordt gevoerd? 

MONOCULTURE - ARTWORKS

 wim5089
COYOTE – I Like America and America Likes Me, 1974
Andere

Joseph Beuys had een ongemakkelijke relatie met de Amerikaanse cultuur. Zijn performance I like America and America likes me vond plaats in mei 1974 in de René Block Gallery in New York, waar Beuys drie dagen opgesloten zat met een levende coyote in een soort kooi. Beuys vloog naar New York en werd per ambulance naar de galerie gebracht. Gedurende de hele voorstelling had hij contact met de coyote, soms was hij in grijs vilt gewikkeld en hield hij een grote staf vast, af en toe cirkelden ze om elkaar heen, en de coyote scheurde het vilt uiteindelijk aan flarden. Aan het einde van de performance omhelsde Beuys de coyote als symbool van zijn tolerantie jegens hem, en werd hij opnieuw in een ambulance naar het vliegveld teruggebracht. Hij kwam dus toe in Amerika en verliet het land weer zonder de bodem te raken. Beuys verklaarde: “Ik wilde mezelf afzonderen, mezelf isoleren, niets anders van Amerika zien dan de coyote.” Zijn rituele actie was een daad van solidariteit met de inheemse Amerikanen, waarvan sommige stammen de coyote zagen als een heilig dier dat zich kon verplaatsen tussen de fysieke en spirituele werelden. Beuys zag de decimering van de coyote-populatie door Europese kolonisten als symbolisch voor het geweld op inheemse culturen. “Je zou kunnen zeggen dat er nog een rekening vereffend moet worden met de coyote, en pas dan kan dit trauma worden opgeheven,” zei hij.