Wat bedoelen we met monocultuur? Wat motiveert identitaire of nationalistische monocultuurbewegingen die hun samenleving niet pluralistisch kunnen of willen beschouwen, niet alleen in de context van Europa maar ook wereldwijd? Kunnen we positieve of zelfs emancipatorische ambities van de monocultuur situeren? Kan een cultureel homogene maatschappij ook inclusief en transformeerbaar zijn? Wat bevindt er zich in de marge van de monocultuur, en wat wordt er niet getolereerd? Wat kan de positie van kunst zijn binnen de context van de monoculturele ideologie? Of hoe zou kunst er onder de monoculturele ideologie uit kunnen zien wanneer ze tot haar logische eindpunt wordt gevoerd? 

MONOCULTURE - ARTWORKS

Storihle  the stonewall nation
The Stonewall Nation, 2014
Video

Sille Storihle maakt experimentele video's en documentaires die ideologisch geladen historische verhalen verbinden met kwesties als burgerschap, gender en seksualiteit. De video The Stonewall Nation is een re-enactment van een interview met homoactivist Don Jackson, uitgevoerd door acteur Michael Kearns. Nadat hij het homomanifest van Carl Wittman had gelezen, wilde Jackson in 1970 een separatistische homogemeenschap oprichten in het Californische Alpine County. Aangezien de provincie slechts 367 geregistreerde kiezers telde, kreeg Jackson het volgende idee: als hij 368 leden van de homogemeenschap zou kunnen overhalen om naar Alpine County te verhuizen, dan zouden ze een politieke meerderheid verkrijgen, en konden ze hopen dat de bestaande bewoners zouden verhuizen. Jackson stelde zich een 'homo-regering' voor, “een homo-ambtenarij [...] 's werelds eerste homo-universiteit, gedeeltelijk betaald door de staat [...] 's werelds eerste museum voor homokunsten, wetenschappen en geschiedenis [en een] gratis gezondheidsdienst en ziekenhuis op county-niveau [...].” Toch is de gemeenschap er uiteindelijk nooit gekomen, als gevolg van lokale oppositie en onvoldoende steun van de LGBT-gemeenschap. Storihle stelt de ideologische redenering achter deze beweging in vraag: enerzijds toont hij het verlangen naar een communautair beloofd land dat seksuele vrijheid toelaat, maar anderzijds laat hij zien dat de beweging doordrongen is van een identitaire een kolonialistische visie, om namelijk een exclusieve homokolonie te forceren. The Stonewall Nation maakt deel uit van Storihle's breder project ONE MAN SHOW, dat put uit archiefmateriaal van de ONE National Gay & Lesbian Archives in Californië. De kunstenaar onderzoekt het politieke aspect van archiefdocumenten en probeert zoveel mogelijk de focus te leggen op de homoseksuele blanke man als centrale figuur in de queergeschiedenis.