Wat bedoelen we met monocultuur? Wat motiveert identitaire of nationalistische monocultuurbewegingen die hun samenleving niet pluralistisch kunnen of willen beschouwen, niet alleen in de context van Europa maar ook wereldwijd? Kunnen we positieve of zelfs emancipatorische ambities van de monocultuur situeren? Kan een cultureel homogene maatschappij ook inclusief en transformeerbaar zijn? Wat bevindt er zich in de marge van de monocultuur, en wat wordt er niet getolereerd? Wat kan de positie van kunst zijn binnen de context van de monoculturele ideologie? Of hoe zou kunst er onder de monoculturele ideologie uit kunnen zien wanneer ze tot haar logische eindpunt wordt gevoerd? 

MONOCULTURE - ARTWORKS

Augustijnen  imb%c3%a9ciles de tous les pays 2
Imb├ęciles de tous les pays unissez-vous!, 2018
Andere

De installatie Imbéciles de tous les pays unissez-vous! (Debielen aller landen, verenigt u!) is gebaseerd op onderzoek dat de Augustijnen deed naar het Belgische rechts-conservatieve weekblad Europe Magazine. Het tijdschrift werd voor het eerst gepubliceerd in 1944,  oorspronkelijk als Grande-Bretagne, vanaf 1945 als Europe-Amérique, en tenslotte, van 1953 tot 1969, als Europe Magazine. Het werd gefinancierd door de Britse strijdkrachten en de geheime dienst als Koude Oorlogpropaganda. Met zijn analyse van het tijdschrift verduidelijkt Augustijnen hoe propagandamateriaal zoals Europe Magazine vandaag niet alleen kan worden gezien als een weerspiegeling van de veranderende dekolonisatie-context, binnen het strijdtoneel van de koude oorlog, maar toont hij tevens hoe voormalige imperiale machten samenzwoeren om hun koloniale onderdanen af te schilderen als onbekwaam en inferieur. Het alternatieve archief van de kunstenaar, dat zich in deze tentoonstelling onder meer richt op de situatie van voormalig Belgisch Congo, contrasteert met het officiële verhaal van kolonisatie- en dekolonisatieprocessen. Het biedt ook inzicht in de voortdurende strijd voor zelfbeschikking van de nieuwe onafhankelijke volkeren – binnen het vijandige medialandschap. Augustijnen laat ons zien hoe propaganda en informatieoorlogen de 'vrije' mensen die ze in het vizier krijgen, opnieuw proberen onderwerpen.