Wat bedoelen we met monocultuur? Wat motiveert identitaire of nationalistische monocultuurbewegingen die hun samenleving niet pluralistisch kunnen of willen beschouwen, niet alleen in de context van Europa maar ook wereldwijd? Kunnen we positieve of zelfs emancipatorische ambities van de monocultuur situeren? Kan een cultureel homogene maatschappij ook inclusief en transformeerbaar zijn? Wat bevindt er zich in de marge van de monocultuur, en wat wordt er niet getolereerd? Wat kan de positie van kunst zijn binnen de context van de monoculturele ideologie? Of hoe zou kunst er onder de monoculturele ideologie uit kunnen zien wanneer ze tot haar logische eindpunt wordt gevoerd? 

MONOCULTURE - ARTWORKS

Harsha,%20n.s.,sensual,%202007%20photo%20clinckx 7 (c)image: M HKA
Sensual, 2007
Installatie

N S Harsha maakt grootschalige geschilderde installaties die betrekking hebben op de kwestie van de liberalisering in de agrarische sector in India en de moeilijkheden die boeren hebben moeten meemaken als gevolg daarvan.

De installatie Sensual weerspiegelt de kloof tussen platteland en stad. Ze inspireert zich, net als veel werken van N.S. Harsha, op de beeldtaal van de traditionele Zuid-Aziatische miniatuurschilderkunst, en ontwikkelt die tot een ruimtelijke praktijk. We zien een schilderij van een zakenman-achtige persoon, plat op de grond gelegd, met daarop traditionele houten landbouwwerktuigen. Aan de muur hangt een schilderij van een vallend hoofd. Harsha heeft verschillende kunstwerken gemaakt die de liberalisering van de landbouwsector in India aankaarten en de moeilijkheden die boeren en plattelandsgemeenschappen daardoor hebben ondervonden. Met name de adoptie van monoculturele landbouwtechnieken en de verkoop van genetisch gemodificeerde zaden door multinationals hebben – in tegenstelling tot de zogenaamde groene revolutie (1960-1980) – geleid tot oplopende schulden en massale zelfmoorden onder de boeren. Deze evolutie heeft ook geleid tot de vernietiging van het traditionele gemeenschapsleven en het uitwissen van lokale landbouwkennis.