Wat bedoelen we met monocultuur? Wat motiveert identitaire of nationalistische monocultuurbewegingen die hun samenleving niet pluralistisch kunnen of willen beschouwen, niet alleen in de context van Europa maar ook wereldwijd? Kunnen we positieve of zelfs emancipatorische ambities van de monocultuur situeren? Kan een cultureel homogene maatschappij ook inclusief en transformeerbaar zijn? Wat bevindt er zich in de marge van de monocultuur, en wat wordt er niet getolereerd? Wat kan de positie van kunst zijn binnen de context van de monoculturele ideologie? Of hoe zou kunst er onder de monoculturele ideologie uit kunnen zien wanneer ze tot haar logische eindpunt wordt gevoerd? 

MONOCULTURE - ARTWORKS

Joseph beuys intuition 1968 collection b Photo: M HKA
Intuition, 1968
Object , 30 x 20 x 6 cm
wooden box, pencil (signed)

In elke doos (waarvan er duizenden werden gemaakt in het leven van Beuys) staat een opschrift in potlood dat bestaat uit drie lijnen. De eerste lijn is het woord ‘Intuition’ (intuïtie), eronder staan twee horizontale lijnen. De lijnen zijn bedoeld als visuele representaties van reden en intuïtie. De dozen konden aangekocht worden per postorder voor een lage prijs. Zo kwam de wens van Beuys en zijn uitgever Wolfgang Feelisch, om kunst toegankelijker te maken voor het grote publiek, in vervulling. Noch de schaal, noch het doel van de multipel is bepaald – ze zijn enkel bedoeld om de verbeelding en de creativiteit van hun eigenaars te prikkelen.


Edition: unlimited, ca. 12000 pieces, signed and dated, not numbered

Vice-Versand, Remscheid