Wat bedoelen we met monocultuur? Wat motiveert identitaire of nationalistische monocultuurbewegingen die hun samenleving niet pluralistisch kunnen of willen beschouwen, niet alleen in de context van Europa maar ook wereldwijd? Kunnen we positieve of zelfs emancipatorische ambities van de monocultuur situeren? Kan een cultureel homogene maatschappij ook inclusief en transformeerbaar zijn? Wat bevindt er zich in de marge van de monocultuur, en wat wordt er niet getolereerd? Wat kan de positie van kunst zijn binnen de context van de monoculturele ideologie? Of hoe zou kunst er onder de monoculturele ideologie uit kunnen zien wanneer ze tot haar logische eindpunt wordt gevoerd? 

MONOCULTURE – BRUNSWIK

Vvg0 35 scan: (c) M HKA, Published by The Ronald Press
Else Frenkel-Brunswik, "Personality Theory and Perception", 1951
Boek , 15,5 x 22,8 x 3,5 cm

In 1949 en 1950 organiseerde de Universiteit van Texas een symposium voor klinische psychologie over de invloed van de perceptie op het vormen van de persoonlijkheid. Vernieuwend onderzoek naar fysische en chemische aspecten van de perceptie, naar sociale- en ontwikkelingsfactoren die de waarneming beïnvloeden en naar de rol van de perceptie in het onderbewustzijn stond centraal. Het opzet was om verschillende studies over hoe een individu vanuit de waarneming zijn of haar omgeving construeert en betekenis geeft samen te brengen. De dertien bijdragen aan het symposium werden gebundeld in het boek Perception: an Approach to Personality. In plaats van de perceptie als uitgangspunt te nemen, keert Else Frenkel-Brunswik in haar artikel ‘Personality Theory and Perception’ (Persoonlijkheidstheorie en waarneming) de volgorde om door te vertrekken vanuit de ontwikkelingen binnen de persoonlijkheidstheorie. Onder andere het concept van ‘intolerance of ambiguity’, dat ze voor het eerst inzette in The Authoritarian Personality, wordt verder uitgewerkt. Met deze complexe en veelzijdige theorie onderzoekt Frenkel-Brunswik de samenhang tussen het kunnen omgaan met een dubbelzinnige beeldtaal en de tolerantie voor ambiguïteit in de wereld, de ander en jezelf.

“A certain inability, in the perceptual and cognitive approach of an individual to tolerate more complex, conflicting, or open structures might, it seemed, occur also to a certain extent in the emotional and social areas.”