Wat bedoelen we met monocultuur? Wat motiveert identitaire of nationalistische monocultuurbewegingen die hun samenleving niet pluralistisch kunnen of willen beschouwen, niet alleen in de context van Europa maar ook wereldwijd? Kunnen we positieve of zelfs emancipatorische ambities van de monocultuur situeren? Kan een cultureel homogene maatschappij ook inclusief en transformeerbaar zijn? Wat bevindt er zich in de marge van de monocultuur, en wat wordt er niet getolereerd? Wat kan de positie van kunst zijn binnen de context van de monoculturele ideologie? Of hoe zou kunst er onder de monoculturele ideologie uit kunnen zien wanneer ze tot haar logische eindpunt wordt gevoerd? 

MONOCULTURE – MIGRATIE

Berger mohr scan: (c) M HKA, Published by The Viking Press
John Berger and Jean Mohr, "A Seventh Man: Migrant Workers in Europe", 1975
Boek , 20,3 x 13,5 x 2,3 cm

Bij het publiceren van dit boek in 1975 heeft in Groot-Britannië en Duitsland één handarbeider op zeven een migratie achtergrond. In heel West-Europa wordt beroep gedaan op migranten voor de lastigste en minst aantrekkelijke jobs. A Seventh Man brengt teksten van John Berger samen met foto's van Jean Mohr en schetst een portret van de arbeidsmigrant in West-Europa. Berger en Mohr onderzoeken de materiële omstandigheden en innerlijke ervaring van de arbeidsmigrant en onthullen hoe die niet leeft in de marges van de moderne maatschappij, maar er net middenin staat.