Wat bedoelen we met monocultuur? Wat motiveert identitaire of nationalistische monocultuurbewegingen die hun samenleving niet pluralistisch kunnen of willen beschouwen, niet alleen in de context van Europa maar ook wereldwijd? Kunnen we positieve of zelfs emancipatorische ambities van de monocultuur situeren? Kan een cultureel homogene maatschappij ook inclusief en transformeerbaar zijn? Wat bevindt er zich in de marge van de monocultuur, en wat wordt er niet getolereerd? Wat kan de positie van kunst zijn binnen de context van de monoculturele ideologie? Of hoe zou kunst er onder de monoculturele ideologie uit kunnen zien wanneer ze tot haar logische eindpunt wordt gevoerd? 

MONOCULTURE – SOVJETPROPAGANDA

Image005024 scan: (c) M HKA
Two Universities. An Account of the Life and Work of Lumumba Friendship University and Moscow State University, 1963
Folder

Dit boekje geeft een verslag van twee Moskouse universiteiten. De geschiedenis van de Staatsuniversiteit van Moskou gaat terug op de achttiende eeuw, terwijl de Peoples' Friendship University pas werd opgericht in 1960. Na de moord op Patrice Lumumba in 1961 op, werd ze hernoemd naar de Congolese onafhankelijkheidsleider. De geschiedenis van wat tijdens de Koude Oorlog een van de belangrijkste universiteiten was, blijft controversieel, inclusief de successen waar men prat op ging. De universiteit werd geprezen voor haar educatieve prestaties en werd door haar voorstanders beschouwd als een toonbeeld van solidariteit en internationalisme, maar door haar tegenstanders aan de kaak gesteld als een communistische instelling voor het rekruteren van spionnen (hoewel de cursussen marxisme-leninisme optioneel waren). Het hele concept van een universiteit die speciaal werd opgericht om onderwijs te bieden aan studenten uit derdewereldlanden werd in vraag gesteld door de regeringen zélf van de landen waar ze zich op richtte. Nog een verschil in reactie: de enen veroordeelden het concept vanwege de segregationistische benadering (er waren geen Sovjetstudenten); de anderen prezen de mix van studenten. Het toont de verschillen tussen de zogenaamde derdewereldlanden op cultureel en raciaal vlak.