Wat bedoelen we met monocultuur? Wat motiveert identitaire of nationalistische monocultuurbewegingen die hun samenleving niet pluralistisch kunnen of willen beschouwen, niet alleen in de context van Europa maar ook wereldwijd? Kunnen we positieve of zelfs emancipatorische ambities van de monocultuur situeren? Kan een cultureel homogene maatschappij ook inclusief en transformeerbaar zijn? Wat bevindt er zich in de marge van de monocultuur, en wat wordt er niet getolereerd? Wat kan de positie van kunst zijn binnen de context van de monoculturele ideologie? Of hoe zou kunst er onder de monoculturele ideologie uit kunnen zien wanneer ze tot haar logische eindpunt wordt gevoerd? 

MONOCULTURE – DAS WUNDER DES LEBENS

2020 monoculture photo m hka cc 9 wunder3 image: (c) M HKA
Der glaeserne Mensch, 1935
Andere , 9 x 14 cm
post card

De zeldzame postkaart toont Der gläserne Mensch (De glazen mens), de belangrijkste attractie van de omvangrijke tentoonstelling Das Wunder des Lebens, een propagandatentoonstelling die in 1935 in Berlijn plaatsvond. Het centrale idee van de expo was zuiver eugenetisch: de bescherming van het fysieke lichaam tegen ziekten via de nieuwste verworvenheden van de moderne hygiëne en het zuiver houden van het zogenaamde 'lichaam' van het Duitse volk met behulp van 'raciale hygiëne'. Op een paar jaar tijd werd Der gläserne Mensch het symbool van de specifieke Duitse kijk op mens en de gezondheid. Hij vormde ook het pronkstuk van de reizende versie van Das Wunder des Lebens, die in 1936 Antwerpen aandeed.