Wat bedoelen we met monocultuur? Wat motiveert identitaire of nationalistische monocultuurbewegingen die hun samenleving niet pluralistisch kunnen of willen beschouwen, niet alleen in de context van Europa maar ook wereldwijd? Kunnen we positieve of zelfs emancipatorische ambities van de monocultuur situeren? Kan een cultureel homogene maatschappij ook inclusief en transformeerbaar zijn? Wat bevindt er zich in de marge van de monocultuur, en wat wordt er niet getolereerd? Wat kan de positie van kunst zijn binnen de context van de monoculturele ideologie? Of hoe zou kunst er onder de monoculturele ideologie uit kunnen zien wanneer ze tot haar logische eindpunt wordt gevoerd? 

MONOCULTURE – EUGENETICA (Verenigde Staten)

Art 3 scan: (c) M HKA, Published by Missionary Society of the Methodist Church
James Shaver Woodsworth, "Strangers Within Our Gates: Or Coming Canadians", 1909
Boek
ink, paper

James Shaver Woodsworth (1874-1942) staat bekend als een pionier in de Canadese sociaaldemocratische beweging en als predikant in de Methodistische Kerk. Een van zijn taken was het prediken van het sociale evangelie aan arme immigranten in Winnipeg. Door die ervaring begon hij te twijfelen aan de klassieke methodistische benaderingen en aan het geloof van de kerk in een mogelijke individuele redding. Als predikant pleitte hij ervoor aandacht te besteden aan de sociale context waarin een persoon leeft en verdedigde hij het invoeren van tests voor wie de kerk wil vervoegen. Zijn jarenlange werk met immigrantenfamilies in Canada leidde tot het boek Strangers Within Our Gates: Or Coming Canadians, dat als blauwdruk diende voor de Canadese 'Immigration Act' die kort na de publicatie van het boek werd goedgekeurd. In het boek geeft Woodsworth een hiërarchie van rassen en etniciteiten op basis van hun vermogen om zich aan te passen aan de Canadese samenleving. Degenen die tot de 'verboden klassen' behoorden, werden gedeporteerd en hen werd de toegang tot Canada geweigerd.