Wat bedoelen we met monocultuur? Wat motiveert identitaire of nationalistische monocultuurbewegingen die hun samenleving niet pluralistisch kunnen of willen beschouwen, niet alleen in de context van Europa maar ook wereldwijd? Kunnen we positieve of zelfs emancipatorische ambities van de monocultuur situeren? Kan een cultureel homogene maatschappij ook inclusief en transformeerbaar zijn? Wat bevindt er zich in de marge van de monocultuur, en wat wordt er niet getolereerd? Wat kan de positie van kunst zijn binnen de context van de monoculturele ideologie? Of hoe zou kunst er onder de monoculturele ideologie uit kunnen zien wanneer ze tot haar logische eindpunt wordt gevoerd? 

MONOCULTURE – EUGENETICA (Verenigd Koninkrijk)

2020 monoculture photo m hka cc 10 eugenics image: (c) M HKA, Published by Eugenics Education Society First Edition
Francis Galton, "Essays in Eugenics", 1909
Boek , 12 x 18.3 x 1.2 cm
ink, paper

Sir Francis Galton (1822-1911) was een Engelse psychometrist, geneticus en vader van de eugenetiek. Hij introduceerde de term eugenetica en legde de basis voor een beweging die zich de volgende decennia verder zou ontwikkelen. Hij was geïnspireerd door de theorie van evolutie via natuurlijke selectie van zijn halfneef Charles Darwin, en wijdde zijn studies aan de verbetering van het menselijk ras. Galton was ervan overtuigd dat dankzij eugenetica-onderzoek natuurlijke selectie vervangen kon worden door efficiëntere processen. Essays in Eugenics is een van de eerste publicaties van The Eugenics Education Society, die werd opgericht in Groot-Brittannië in 1907 en waarvan Galton de eerste voorzitter was. Het is een chronologische verzameling van lezingen en teksten, geschreven tussen 1901 en 1908, waarin Galton zijn visie geeft op de methoden en doelstellingen van de eugenetica. Het boek getuigt van Galtons diepe overtuiging dat sociale en mentale eigenschappen erfelijk worden doorgegeven. Hij onderzocht de overgeërfde verschillen tussen sociale klassen, pleitte voor huwelijksbeperkingen en mogelijke segregatie van 'de ongeschikten' (the unfit) als middel om 'de degeneratie van het genetisch potentieel' te voorkomen, en besteedde veel aandacht aan de popularisering van eugenetica. Volgens hem bezat eugenetica het potentieel om de rol van religie over te nemen.

"De eugenetiek is al enorm in aanzien gestegen bij de bevolking en verkrijgt gestaag de status van een praktische vraagstuk, niet van een louter utopisch visioen."