Wat bedoelen we met monocultuur? Wat motiveert identitaire of nationalistische monocultuurbewegingen die hun samenleving niet pluralistisch kunnen of willen beschouwen, niet alleen in de context van Europa maar ook wereldwijd? Kunnen we positieve of zelfs emancipatorische ambities van de monocultuur situeren? Kan een cultureel homogene maatschappij ook inclusief en transformeerbaar zijn? Wat bevindt er zich in de marge van de monocultuur, en wat wordt er niet getolereerd? Wat kan de positie van kunst zijn binnen de context van de monoculturele ideologie? Of hoe zou kunst er onder de monoculturele ideologie uit kunnen zien wanneer ze tot haar logische eindpunt wordt gevoerd? 

MONOCULTURE – MIGRATIE

Image00014 (c)scan: M HKA, Published by Fairleigh Dickinson University Press
Bat Ye'or, "Eurabia: The Euro-Arab Axis", 2005
Boek , 22.9 x 15.3 x 2.3 cm
paper, ink

Bat Ye'or (Hebreeuws voor ‘dochter van de Nijl’) is het pseudoniem van Giselle Littman, een Britse schrijfster van Joods-Egyptische afkomst. Ze presenteert zichzelf als historica maar heeft geen officiële kwalificatie. In Eurabia: The Euro-Arab Axis (In het Nederlands vertaald als Eurabië: de geheime band tussen Europa en de Arabische wereld) introduceert ze het concept Eurabië, waarmee ze verwijst naar een Europa dat wordt geïslamiseerd en uiteindelijk volledig zal opgaan in de Arabische wereld. Bat Ye'or laat haar complottheorie beginnen bij een aantal overeenkomsten tussen leiders van Europese- en Arabische landen in de jaren 1970 en de oprichting van de Euro-Arabische Dialoog. Daar zou zijn afgesproken om de toevoer van olie naar Europa te verzekeren in ruil voor het toestaan van migratie om Europa te islamiseren.

"De drie duidelijkste symptomen van deze fundamentele verandering in het Europese beleid zijn officieel gesponsord antiamerikanisme, antisemitisme / antizionisme en 'palestinisme'. Deze steeds meer zichtbaar wordende aspecten van het Europese beleid zijn slechts onderdelen van een algemene visie op de transformatie van Europa in een nieuwe geopolitieke entiteit – Eurabia.”

De complottheorie van Bat Ye’or en het begrip Eurabië worden in Europa vooral opgepikt door politici van uiterst rechtse partijen en worden ingezet in hun is lamofoob antimigratie discours. In 2007 waren Bat Ye’or en haar man David Littman, Israëlische lobbyist bij de Verenigde Naties, de belangrijkste sprekers op de manifestatie van CounterJihad – een internationale, losse politieke beweging van auteurs, bloggers, denktanks en drukkingsgroepen die de islam niet als een religie benaderen, maar als een existentiële bedreiging voor ‘het Westen’ – georganiseerd door de Vlaams-nationalistische partij Vlaams Belang in de gebouwen van het Europees Parlement in Brussel.