Wat bedoelen we met monocultuur? Wat motiveert identitaire of nationalistische monocultuurbewegingen die hun samenleving niet pluralistisch kunnen of willen beschouwen, niet alleen in de context van Europa maar ook wereldwijd? Kunnen we positieve of zelfs emancipatorische ambities van de monocultuur situeren? Kan een cultureel homogene maatschappij ook inclusief en transformeerbaar zijn? Wat bevindt er zich in de marge van de monocultuur, en wat wordt er niet getolereerd? Wat kan de positie van kunst zijn binnen de context van de monoculturele ideologie? Of hoe zou kunst er onder de monoculturele ideologie uit kunnen zien wanneer ze tot haar logische eindpunt wordt gevoerd? 

MONOCULTURE – REAGAN

Image000151 scan: (c) M HKA, Key Records
Rendezvous With Destiny (Ronald Reagan), 1964
Andere , 32.2 x 32.3 cm
vinyl, LP

Ronald Wilson Reagan was een Hollywood-acteur en een Amerikaanse politicus. Van 1981 tot 1989 was hij de 40ste president van de Verenigde Staten. Politiek gezien was hij toegewijd aan de idealen van het moderne conservatisme in haar neoliberale vorm; hij was in het bijzonder een groot voorstander van de kapitalistische economie. Het economische beleid dat door Reagan in de jaren tachtig werd gepromoot, ging de geschiedenis in als 'Reaganomics'. Rendezvous with Destiny is de belangrijkste passage uit de beroemde toespraak A Time for Choosing die Reagan tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 1964 als ondersteuning van de Republikeinse partijkandidaat Barry Goldwater hield. Hij betuigt zijn steun aan het Republikeinse programma en bekritiseert streng het 'socialistische' beleid van de verzorgingsstaat en het groeiende bureaucratische apparaat. Reagan moedigt het Amerikaanse volk aan om zelf over zijn lot te beschikken en een keuze te maken, “niet tussen rechts en links,” maar tussen “boven en beneden”: “naar boven” zijnde “de maxim ale individuele vrijheid die strookt met de orde, of naar beneden, de mierenhoop van het totalitarisme in.” Door zijn toespraak werd hij bekend als een vooraanstaand conservatief woordvoerder.