Wat bedoelen we met monocultuur? Wat motiveert identitaire of nationalistische monocultuurbewegingen die hun samenleving niet pluralistisch kunnen of willen beschouwen, niet alleen in de context van Europa maar ook wereldwijd? Kunnen we positieve of zelfs emancipatorische ambities van de monocultuur situeren? Kan een cultureel homogene maatschappij ook inclusief en transformeerbaar zijn? Wat bevindt er zich in de marge van de monocultuur, en wat wordt er niet getolereerd? Wat kan de positie van kunst zijn binnen de context van de monoculturele ideologie? Of hoe zou kunst er onder de monoculturele ideologie uit kunnen zien wanneer ze tot haar logische eindpunt wordt gevoerd? 

MONOCULTURE – APARTHEID

Vvg0 38 scan: (c) M HKA
Non aux Oranges Outspan d'Afrique du Sud, 1980
Andere
ink, paper

Het Zuid-Afrikaanse citrusvruchtenmerk Outspan werd in de jaren 1970 symbool voor de uitbuiting van de zwarte bevolking onder het apartheidsregime. De boycotcampagne vanverschillende ngo’s tegen Outspan had als doel om enerzijds de Zuid-Afrikaanse regering onder druk te zetten en anderzijds mensen in Europa bewust te maken van de apartheid.