Wat bedoelen we met monocultuur? Wat motiveert identitaire of nationalistische monocultuurbewegingen die hun samenleving niet pluralistisch kunnen of willen beschouwen, niet alleen in de context van Europa maar ook wereldwijd? Kunnen we positieve of zelfs emancipatorische ambities van de monocultuur situeren? Kan een cultureel homogene maatschappij ook inclusief en transformeerbaar zijn? Wat bevindt er zich in de marge van de monocultuur, en wat wordt er niet getolereerd? Wat kan de positie van kunst zijn binnen de context van de monoculturele ideologie? Of hoe zou kunst er onder de monoculturele ideologie uit kunnen zien wanneer ze tot haar logische eindpunt wordt gevoerd? 

MONOCULTURE – ESPERANTO

Image00004 scan: (c) M HKA
Jarlibro de Internacia Esperanto-Ligo 6 editions, 1940
Boek , 15.3 x 11.3 cm
Book

Het Jarlibro (jaarboek) is de oudste doorlopende publicatie van de Universal Esperanto Association. De UEA, de grootste internationale organisatie van Esperantosprekers, werd in 1908 opgericht door de Zwitserse journalist Hector Hodler en heeft nu haar hoofdkantoor in Rotterdam. De boeken bevatten informatie over de Esperantobeweging wereldwijd, adressen en contacten van Esperanto-organisaties in verschillende landen, toeristische informatie, en advies over tal van verwante onderwerpen.